Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu  

Szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA > Menu podmiotowe > Forma prawna

 Statut

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu jest samorządową wojewódzką osobą prawną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnosląskiego, utworzoną na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

WORD działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), aktów wykonawczych oraz Statutu nadanego uchwałą Nr VII/73/11 Zarządu Województwa Dolnosląskiego z dnia 10 lutego 2011 r.

Autor informacji:
Wprowadził do BIP: Marek Juszczak
Data dodania: 2009-10-08
Data upublicznienia: 2013-10-24 08:20:20
Artykuł był czytany: 4747 razy


Pliki dodane do podstrony:
Statut


 

Menu przedmiotowe

 

Ilosc wyswietlen strony: 4747