Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu  

Szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA > Menu przedmiotowe > Informacje nieudostępnione

 Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w trybie wnioskowym, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wniosek można pobrać w załączeniu

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Wniosek należy przekazać do WORD w Wałbrzychu w jednej z niżej wymienionych form:

- pocztą na adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu ul. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych (z dopiskiem „BIP”),

- złożyć osobiście w Sekretariacie, adres jak powyżej,

- przesłać faksem pod numer: 74 665 91 21

- przesłać e-mail na adres sekretariat@word.walbrzych.pl

Autor informacji: admin
Wprowadził do BIP: Marek Juszczak
Data dodania: 2009-10-08
Data upublicznienia: 2019-08-27 13:16:05
Artykuł był czytany: 4279 razy

 

Menu przedmiotowe

 

Ilosc wyswietlen strony: 4279