Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu  

Szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA > Menu przedmiotowe > Gospodarka finansowa

 Gospodarka finansowa

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w:


 

1. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),


2. Ustawie z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz.1223 z późn. zm.),


3.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2002r., w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów  związanych z działalnością ośrodka ( Dz. U. Nr 176 poz. 1443).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor informacji: Bogdan Stochaj
Wprowadził do BIP: Bogdan Stochaj
Data dodania: 2010-12-06
Data upublicznienia: 2014-04-24 20:55:34
Artykuł był czytany: 3534 razy

 

Menu przedmiotowe

 

Ilosc wyswietlen strony: 3534