Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu  

Szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA > Przedmiot działalności

 Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Ośrodka jest:

 1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,    w tym:
  • organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną,
  • propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży,
 3. Przeprowadzanie:
  • szkoleń kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
  • szkolenie w zakresie kierowania ruchem
Informację wytworzył: Bogdan Stochaj
Informację wprowadził: Marek Juszczak
Czas wytworzenia informacji: 2011-03-15
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-28 12:40:57


 Opis zmian w porównaniu z poprzednia wersja:
Testowe
pokaż rejestr zmian zawartosci podstrony >>

 

Menu przedmiotowe

 

Ilosc wyswietlen strony: 41980